Certifikace ISO 19443: Vstupte do mezinárodních zakázek v jaderné energetice

Certifikace ISO 19443: Vstupte do zakázek v jaderné energetice

Certifikace ISO 19443:2018 je zásadní pro všechny EPC kontraktory, dodavatele a výrobce, kteří chtějí lokálně, a hlavně globálně působit v jaderné energetice. Nejedná se však jen o kus papíru – certifikát ztělesňuje vaše úsilí vynaložené na cestě za jeho získáním a slouží jako fyzický důkaz o vašem závazku neustále se zlepšovat a dodržovat vysoké standardy kvality a bezpečnosti.

Pomocí certifikace ISO 19443 své potenciální partnery a zákazníky v jaderné energetice ujistíte, že děláte maximum pro zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a požadované úrovně kvality.

Jděte nad rámec splnění standardů. Buďte lídrem, který jde příkladem ostatním.

Punc kvality, na který se mohou spolehnout zákazníci i veřejnost

Certifikací prokážete soulad s přísnými požadavky kvality a legislativními nároky v jaderné energetice. Snadněji tak získáte důvěru zákazníků, zvýšíte prestiž vaší značky a přispějete k lepším tržbám.

Vyšší kvalita za méně času

ISO 19443 byla založena na standardu NSQ-100 vydaném NQSA (The Nuclear Quality Standard Association – neziskové sdružení založené Framatome a Bureau Veritas v lednu 2011).

Díky propojení s ISO 9001 je ISO 19443 kombinovatelná s ISO 14001, 45001 a tím vhodná pro každou společnost nehledě na odvětví či velikost. Jednotné procesy vám zajistí vyšší kvalitu a časovou úsporu v dodavatelském řetězci.

Norma také doplňuje požadavky ISO 9001 s ohledem na bezpečnostní standard MAAE (IAEA). To vám umožní maximálně využít potenciál vašeho stávajícího systému řízení kvality dle ISO 9001 a povýšit jej na zcela novou úroveň.

Prevence rizik a nehod

Prostřednictvím ISO 19443:2018 vytvoříte účinnou kulturu jaderné bezpečnosti, kvality a vyhovíte aktuálním bezpečnostním předpisům a normám. Procesem neustálého zlepšování (CIP) také zvýšíte výkonnost své firmy, snížíte riziko nehod a spolehlivě ochráníte zaměstnance i zákazníky.

Konkurenceschopnost na trhu

ISO 19443 zjednodušuje posuzování i kvalifikaci certifikovaných dodavatelů a zvyšuje tak produktivitu dodavatelského řetězce. Díky tomu vylepšíte svou konkurenceschopnost a potenciálně uspoříte náklady.

PROČ BUREAU VERITAS?

 • Vlastníme UKAS akreditaci, díky které jsme oprávněni k poskytování certifikace dle ISO 19443:2018. Akreditační značka UKAS na certifikátu od Bureau Veritas je pro vaše partnery zárukou, že audit proběhl podle všech pravidel a mohou se spolehnout, že vyhovujete normě.
 • Náš globální tým technických odborníků již více než 20 let úspěšně napomáhá organizacím v přizpůsobování se novým předpisům v oblasti jaderné bezpečnosti. Na normu vás proškolíme, uděláme předběžné analýzy k přípravě na certifikaci anebo provedeme certifikační audit.
 • 82 000 zaměstnanců ve 140 zemích světa jsou vám plně k dispozici, ať už se s vaším podnikáním rozhodnete růst kamkoli.
 • Pomůžeme vám od A-Ž a přinášíme administrativní úlevu. Všechny služby máte pod jedním partnerem, smluvním vztahem a s jednou kontaktní osobou.

A JAK TO BUDE CELÉ PROBÍHAT?

 • SEJDEME SE NA NEZÁVAZNOU ÚVODNÍ SCHŮZKU

  Sdělíte nám vaše očekávání a požadavky.

 • VYPRACUJEME NEZÁVAZNOU CENOVOU NABÍDKU

  Na základě zjištění z úvodní schůzky, při které vám transparentně představíme všechny postupy, plánované aktivity, časové rozsahy a ceny.

 • PODÍVÁME SE NA VÁŠ PROVOZ

  Vybereme vhodnou strategii, díky které bude co nejméně ovlivněn chod vaší společnosti.

 • VYPRACUJEME PROJEKTOVÝ HARMONOGRAM

  Budete přesně vědět, co se bude dít, kdy, proč a kdo za to bude zodpovědný. Po jeho odsouhlasení zmobilizujeme tým odborníků, vše vám přizpůsobíme a pustíme se do práce.