Výpočet uhlíkové stopy

Ověření výpočtu uhlíkové stopy 

Bureua Veritas provádí jako jedna z prvních certifikačních firem v ČR ověření výpočtu uhlíkové stopy. 

Ověřovateli a validátory skleníkových plynů v souvislosti s emisními povolenkami jsme již několik let. Nově jsme však získali akreditaci na ověřování uhlíkové stopy organizace dle norem ISO 14064-1:2018 a ČSN EN ISO 14064-1:2019.

Ověření výpočtu uhlíkové stopy se obvykle týká firem a organizací, které chtějí získat certifikaci pro svou emisní inventuru skleníkových plynů podle standardů jako je ISO 14064-1. Tato certifikace je často žádána organizacemi, které mají zájem o transparentnost svých emisí a chtějí demonstrovat svůj závazek k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Mezi organizace, které často podstupují ověření výpočtu uhlíkové stopy, patří:
 • Podniky: Malé, střední i velké podniky v různých odvětvích provádějí ověření svých emisních inventur jako součást své udržitelné strategie.
 • Průmyslová odvětví: Výrobní a průmyslová odvětví mohou být předmětem ověření svých emisí, zejména pokud mají významný dopad na životní prostředí.
 • Veřejná správa: Některé vládní a veřejné organizace mohou rovněž podstoupit ověření emisní inventury, aby demonstrovaly svou odpovědnost v oblasti životního prostředí.
 • Neziskové organizace: Některé neziskové organizace, zejména ty, které se zabývají ochranou životního prostředí, mohou provádět ověření svých emisí jako součást svého úsilí o udržitelnost.
   

Ověření výpočtu uhlíkové stopy je často prováděno certifikačními orgány jako BUREAU VERITAS, aby zajistily, že emisní inventury jsou v souladu s normami a standardy.

Co je potřeba k získání ověřeného výpočtu uhlíkové stopy? 

Podmínky získání ověření výpočtu uhlíkové stopy zahrnují dvě fáze:

STUPEŇ 1:
 • Strategická a riziková analýza (SRA) s shromážděním dat.
 • Výsledky jsou základem pro plánování 2. fáze ověření.
 • Plán musí specifikovat průběh ověření, prověřovanou oblast, členy týmu, čas a schůzky.
 • Zahrnuje zkoušky věcné správnosti údajů pomocí různých testovacích metod.
 • Ověření správného používání metodiky monitorování.
STUPEŇ 2:
 • Provedení ověření skleníkových plynů na základě výsledků SRA.
 • Ověřovatel potvrzuje správnost výpočtů, použití emisních faktorů a konverze jednotek.
 • Posuzuje budoucí odhady a srovnatelnost s výchozí hodnotou.
 • Hodnotí závažnost chyb a nejistotu, komunikuje s Ministerstvem životního prostředí.
 • Sestavení plánu ověření zahrnuje monitorovací plán, výpočty emisí, organizační schéma, doklady o materiálových vstupech, akreditace laboratoří a další dokumenty. Plán musí být připraven s ohledem na strategickou analýzu a určení prioritních oblastí. Dále je důležité vzít v úvahu počítačové informační systémy, kontrolní prostředí a soulad s metodikou. Ověření musí poskytnout dostatečný čas pro výběr údajů, pohovory, prohlídky a přezkoumání dokumentů s cílem dosáhnout vysokého stupně jistoty.

BUREAU VERITAS vystavuje certifikát organizaci po úspěšném ověření emisní inventury. Certifikát platí rok, s ročními ověřeními. Organizace může využívat certifikační symboly ve shodě s pravidly. Ověření zahrnuje sledování změn, a certifikace může být zrušena v případě porušení podmínek, nesrovnalostí nebo škodlivého používání symbolů. BUREAU VERITAS udržuje seznam certifikovaných organizací a chrání důvěrnost informací. Organizace má možnost odvolání proti rozhodnutím BUREAU VERITAS v souladu s jejich postupy.

Certifikát udělený BUREAU VERITAS pokrývá emisní inventuru skleníkových plynů organizace. Naše služby zahrnují i pravidelná roční ověřování, udržující certifikaci aktuální a funkční.