Certification_2

Politika HSE | BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

V roce 2020 vznikla organizace rozštěpením z BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC spol. s r.o. a vznikl nový právní subjekt BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o., který na předchozí navazuje.

Pod subjekt BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. spadá i  BOZP. Cílem BOZP bezpečné pracovní prostředí bez nehod a úrazů. Zavazujeme se tedy k tomu, že svým zaměstnancům poskytneme bezpečné a zdraví nezávadné pracovní prostředí.

Dokumenty ke stažení:

Služby akreditovaného inspekčního orgánu IO 4012
Inspekční orgán AIB 4012 poskytuje služby v oblasti zdvihacích zařízení, pro které  pro které je odborně způsobilý, všem soukromým klientům, jejich mateřským organizacím a/nebo oficiálním oprávněným.