Leave your mark

LEAVE YOUR MARK

 

KAŽDÝ Z NÁS MÁ VLIV A ROZHODUJE O TOM, JAKÉ STOPY ZANECHÁ...

Zuzana
Juskaninova

Human Resources Business Partner CZ & SK

Bureau Veritas Czech Republic

Posláním Bureau Veritas je budovat svět založený na důvěře!
Jsme nezávislí ověřovatelé kvality, a proto dlouhodobě vytváříme v Bureau Veritas pracovní prostředí založené právě na důvěře. Vyvíjíme značné úsilí, abychom zajistili, že se naši zaměstnanci navzájem respektují a chovají se eticky a slušně. Krom toho také přísně dodržujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přispíváme k ochraně životního prostředí a sdílíme naše globální hodnoty, které jsou postavené na udržitelnosti a odpovědnosti, nejen v běžném životě, ale i v práci a byznysu.

Jsem ráda, že Bureau Veritas usiluje o rozvoj svých talentů tak, aby každý člověk mohl bez obav zanechat svou trvalou stopu a zároveň splnil požadavky dynamicky se měnícího prostředí. Umožňujeme zaměstnancům realizovat jejich nápady, podporujeme vytváření zodpovědných a efektivních týmů, které odvádějí kvalitní a profesionální práci pro naše klienty. Ale také se snažíme neustále zlepšovat procesy i efektivitu naší práce.

#LeaveYourMark

ČEHO SI V BUREAU VERITAS VÁŽÍME?

My, v Bureau Veritas, chceme být strážci integrity, kteří zodpovědně dodržují nejvyšší standardy. Vytváříme důvěru mezi podniky a těmi, kterým „slouží“, což dokazuje ambici tvrdě pracovat a pokoru učit se a růst. Kultivujeme otevřené a inkluzivní prostředí kdekoli působíme. Etika, bezpečnost a finanční kontrola slouží jako základ naší sdílené kultury.

A jaké jsou tedy naše hodnoty?

Image
Our Values grafika
TRUSTED – Důvěryhodnost

Tvoříme - Úspěšně se nám daří vytvářet důvěru a na té si zakládáme!

Vždy dodržujeme etiku - Při rozhodování respektujeme zásady čestnosti a etiky a to na všech úrovních!

RESPONSIBLE – Odpovědnost

Odpovědnost - Stojíme si za svou prací a neseme odpovědnost za to, co dodáváme.

Udržitelnost - Pokrok doprovázíme předvídáním budoucích změn.

AMBITIOUS & HUMBLE – Ambiciózní, i přesto skromní

Efektivní - Budujeme silné týmy, které spolupracují, aby našim klientům poskytovaly nejvyšší efektivitu!

Neustále se rozvíjíme - Díky čemuž jsme připraveni čelit dennodenním výzvám!

OPEN & INCLUSIVE – OtevřenÉ a integrující pracoviště

Inovativní - Pevně ​​věříme, že nové technologie a nové způsoby myšlení jsou klíčem k řešení výzev nových trendů!

Respekt - Respektujeme a oceňujeme rozdíly mezi lidmi a uznáváme individuální i skupinové úspěchy!