financni-sektor

Finanční sektor

Nabízíme široký okruh jednorázových nebo pravidelných inspekcí a analýz. Našim klientům zajišťujeme kontrolu účelnosti využití finančních prostředků, průběh realizace financovaných projektů, kontroly průmyslového majetku a budov. Provádíme inspekce, poradenství a dohledy v projektech financovaných bankami i pojišťovnami, tzv. ASM (Asset Management).

Ve finančním sektoru zajišťujeme následující služby:

  • Supervizní činnosti při financování investičních celků pro bankovní sektor 

  • Předexportní a exportní financování projektů 

  • Projektové financování 

  • Studie proveditelnosti 

  • Technické (příp. + Environmentální) Due Diligence 

  • Financování akvizic 

  • Investiční záměry 

  • Kontrolní činnosti pro pojišťovny 

  • Kontroly zástav za úvěry