financni-sektor

Finanční sektor

Nabízíme široký okruh jednorázových nebo pravidelných inspekcí a analýz. Našim klientům zajišťujeme kontrolu účelnosti využití finančních prostředků, průběh realizace financovaných projektů, kontroly průmyslového majetku a budov. Provádíme inspekce, poradenství a dohledy v projektech financovaných bankami i pojišťovnami, tzv. ASM (Asset Management).

Ve finančním sektoru zajišťujeme následující služby:

  • Poskytujeme technické konzultace pracovníkům bank a pojišťoven – spojených např. s poskytováním úvěrů na výstavbu investičních celků nebo na odvoz výrobních linek a zařízení při ohodnocování škod
  • Dohled nad postupy a dodržováním termínů výroby či stavby ve vazbě na poskytnutý úvěr
  • Dohled nad úvěrovanými projekty z hlediska platných zákonů a předpisů
  • Dohled nad projekty realizovanými mimo území ČR
  • Dohled v případech komoditního financování – kontroly zástav za úvěry. Týkají se úvěrů, kde movitou zárukou je zboží (technologie, materiály, drahé kovy a slitiny, obiloviny a olejniny)
  • Technické a environmentální posouzení – nové projekty a jejich studie, akvizice již existujících projektů