Reklamace

Stížnosti / Odvolání / Reklamace

 

Postup řešení stížností je nedílnou součástí naší firemní filozofie v oblasti řízení vztahů se zákazníky, spokojenosti našich zákazníků a rychlé reakce na jejich potřeby. Naše poslání není zaměřeno jen na uspokojení našich zákazníků, ale také je zaměřeno na poskytování přidané hodnoty a hledání zlepšování ve všech našich procesech. Je samozřejmé, že vyřizování stížností si zaslouží naši zvláštní pozornost. Cílem je usnadnit podání jakékoli stížnosti tak, abychom na ni mohli reagovat co nejrychleji. Vzhledem k tomu, že klademe důraz na spokojenost zákazníka a rychlé řešení případných stížností jsme se rozhodli implementovat tento systém jako vynikající nástroj ke zlepšení našich služeb.

Řízení stížností/ODVOLání/reklamací

Pokud z jakéhokoli důvodu nejste spokojeni se službami BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s r.o.,  nebo se službami BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. pak vás žádáme o odeslání stížnosti přímo k nám. Vaše poskytnuté informace nám umožní rychlé řešení tohoto problému v rámci naší společnosti nebo se společností, která byla námi certifikována.

Jak podat stížnosti/ODVOLání/reklamacE?

Můžete podat stížnost a odvolání prostřednictvím online formuláře, který bude poslán přímo do oddělení kvality BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ s.r.o. a je v rámci skupiny BV podle něj jednotně postupováno. Postup pro řešení stížností a odvolání zde.

Můžete podat stížnost prostřednictvím online formuláře, který bude poslán přímo do oddělení kvality BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.

Více informací o vyřizování stížností/ODVOLání/reklamací

Více informací ohledně procesu vyřizování stížností najdete v politice "Vyřizování stížností zákazníka", která zahrnuje rovněž informace o odvolacím řízení Bureau Veritas. Výše uvedený postup popisuje proces pro vyřizování stížností / reklamací včetně jejich vypořádání.