AUTOMOTIVE_43

Mezinárodní obchod 

V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO OBCHODU ZAJIŠŤUJEME NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

  • Předodesílací kontroly zboží při exportu do zemí s povinnými kontrolami zboží  

    • GIS  

    • VOC (Verification of Conformity)  

  • Předodesílací kontroly zboží na základě požadavků klientů, ověření kvality, kvantity, balení, značení