Popis_činnosti

Popis činnosti

BUREAU VERITAS je na území České republiky zastoupeno již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Máme celosvětovou působnost, lokální i zahraniční odborníky s mezinárodním know-how a lidským přístupem ke klientům, zkušenosti s velkými projekty a ochráníme Vaše podnikání před riziky, která mohou ohrozit Vaši reputaci, zaměstnance i majetek.

Dne 1. 1. 2020 jsme se jako první firma a lídr na českém TIC (Testování, Inspekce, Certifikace) trhu rozhodli naši původní společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol s r.o. rozštěpit na dva právní subjekty: BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. a BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o., abychom předcházeli střetu zájmů s ohledem na náš etický kodex a akreditační pravidla.

V rámci společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. poskytujeme profesionální služby a certifikace v oblastech: ESG reportingu, kvality, kybernetické bezpečnosti, udržitelnosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí, společenské odpovědnosti a potravin.

V BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. poskytujeme kontrolní, testovací, inspekční a verifikační služby v oblastech: Facility Managementu, bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie, revizí a kontrol (včetně nového zákonu č. 250/2021 Sb.), svařování, ergonomie, školení, energetických a vodních auditů, digitalizace a digitálních nástrojů, odborného poradenství a konzultací, inspekcí potravin a zemědělských komodit, technických inspekcí, nezávislých verifikací/ověření, hygieny a kontrolních činností ve stavebnictví a finančním sektoru.

Certifikační a inspekční společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. a BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. jsou součástí mezinárodní skupiny BUREAU VERITAS, která je lídrem celosvětového TIC trhu. BUREAU VERITAS působí ve 140 zemích, kde má síť 1 500 kanceláří a laboratoří, ve kterých pracuje více než 77 tisíc zaměstnanců, kteří se starají o více než 400 tisíc klientů. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice sahající až do roku 1828.