Odpadove hospodarstvi

News

Nová odpadová legislativa: Pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní/veterinární péče jako povinná součást provozního řádu od 1. 1. 2023

28 Lis. 2022

Nová odpadová legislativa přináší tvrdší úpravu v nakládání s odpady ze zdravotní i veterinární péče, a to nejen v zákoně č. 541/2020 Sb. o odpadech, ale také v prováděcí vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Do 31. 12. 2022 mají všechny právnické nebo podnikající fyzické osoby, které jsou původcem takového odpadu, nově povinnost zpracovat pokyny pro nakládání s tímto druhem odpadů a zapracovat je do provozního řádu společnosti.

Zpracování pokynů dle § 89 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ovšem není povinností pronajímatele ordinací, ale osoby (ve smyslu § 88 písm. a) zákona o odpadech), která je původcem odpadu, tedy provozovatelů ordinací.

Pokud nakládáte s více než 10 tunami odpadů ze zdravotní nebo veterinární péče ročně, máte povinnost zajistit nakládání s těmito odpady pouze fyzickou osobou (FO) odborně způsobilou pro zacházení s tímto druhem odpadů.

Odborně způsobilá FO je dle § 90 odst. 2 osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a za posledních 10 let nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství nebo dosáhla stupně středního vzdělání s maturitní zkouškou a má za posledních 10 let nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství.

CO JE ODPAD ZE ZDRAVOTNÍ PÉČE?

  1. Odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 01 katalogu odpadů, který vznikl při poskytování zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách v lůžkových, ambulantních nebo jim podobných zdravotnických zařízeních,
  2. odpad vznikající při zdravotní péči poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta, pokud tento odpad vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení, nebo
  3. odpad vznikající mimo zdravotnická zařízení, zejména v zařízeních sociální péče, tetovacích salonech nebo protidrogových centrech, pokud vykazuje stejné vlastnosti a rizika a vyžaduje zvláštní nakládání jako odpad ze zdravotnických zařízení.

Odpad z veterinární péče je odpad uvedený ve skupině 18, podskupině 18 02 katalogu odpadů, který pochází z poskytování veterinární péče, tj. výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat.

Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče, vycházející z prováděcí vyhlášky č. 273/2021 Sb., naleznete kliknutím ZDE.

Za nezájem se v odpadové oblasti draze platí. Kontaktujte nás, zpracujeme pro Vás pokyny nakládání s odpady, zapracujeme je do Vašeho provozního řádu a vyřídíme jeho schválení u KHS.