Odpadove hospodarstvi

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Růst ekonomiky je v současném světě spojen s rostoucí spotřebou materiálů. Ze země každoročně vyextrahujeme více než 100 miliard tun materiálu a z toho se nám daří cirkulovat odhadem pouhých 9 %. Draze platíme za zbavování se odpadu, přičemž ve stejný čas využíváme velké množství primárních vstupů, které by odpady mohly nahradit. Zejména se jedná o oblasti papírů, plastů, kovů, dřeva a dalších oblastí.

Na odpadech lze ušetřit velké množství peněz, přičemž se dá zachránit část životního prostředí. Naše analýza Vám při nejmenším přinese primární inspiraci a pokud jste středně velká firma, budete dále pokračovat na základní sken. Kompletní sken se provádí, pokud máte velké množství odpadových kódů (alespoň 15).

Je obecně známo, že za nezájem se v odpadové oblasti platí. Proto je potřeba hlídat si frekvence svozu, možnosti recyklace u blízkých partnerů, správné zařazení nebezpečných odpadů a například i to, zda Vaše papírové krabice musíte nechat odpadové firmě, nebo prodat k dalšímu užití. Cest je mnoho a my Vám rádi pomůžeme vybrat tu správnou, která povede směrem k úsporám a ochraně životního prostředí. 

pomůžeme Vám:

  • S vypracováním kompletního přehledu Vámi produkovaných odpadů dle způsobů nakládání.
  • S analýzou nákladů spojených s odpady včetně environmentálních a ekonomických dopadů (CO2).
  • S nastavením a vybudováním efektivního systému managementu.
  • S hlášením ISPOP (voda, ovzduší, odpady).
  • Se zastupováním při jednání s příslušnými úřady a institucemi.
  • S analýzou trhu a poskytovatelů služeb.
  • S analýzou možnosti uplatnění vašich odpadů (studie proveditelnosti).
  • S přetendrováním/hodnocením dodavatelů/zpracovatelů odpadů nejen v ČR.