gdpr

ISO/IEC 27001 ISMS

ISO/IEC 27001 ISMS mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací, především pak řízení bezpečnosti důvěry informací pro zaměstnance, procesy, IT systémy a strategii firmy. Norma ISO/IEC 27001 ISMS podle nejnovější verze z roku 2013 zaručuje soulad s aktuálními legislativními požadavky (především ochrana osobních údajů). Vybudování systémového přístupu přináší větší bezpečnost a snižuje riziko úniku citlivých informací.

Výhody při získání certifikátu ISO/IEC 27001 ISMS:

  • Dokážete systematicky identifikovat informační bezpečnostní rizika a zmírnit je.
  • Zavedete plány pro řízení kontinuity činností v případě mimořádných událostí způsobených člověkem nebo přírodou.
  • Budete profitovat z potenciálně nižšího bezpečnostního rizika a z toho vyplývajících pojistných bonusů.
  • Vytvoříte lepší ochranu důvěrných informací a snížíte riziko útoku hackerů.
  • Dokážete se rychleji vyrovnat s následky útoku a zlepšíte schopnost vašich systémů překonat důsledky mimořádných událostí.
  • Budete v souladu se zákonnými a smluvními požadavky.
  • Vytvoříte strukturovanou a globálně uznávanou metodiku bezpečnosti informací.