Školení

ŠKOLENÍ

 

Vzdělávání je celoživotní cesta, vydejte se na ni spolu s BUREAU VERITAS

Naše divize školení a vzdělávání poskytuje komplexní vzdělávací programy, které se zakládají na dlouholetých zkušenostech a často čerpají inspiraci ze zahraničních odborných zdrojů.

Naše kurzy jsou vedeny odbornými lektory z řad interních i externích auditorů, kteří mají bohaté zkušenosti z různých oborů. Výklad přizpůsobují dané problematice, využívají řešení modelových případů, používají příklady z vlastní praxe a dávají prostor k diskusi mezi jednotlivými účastníky školení.

Jsme přesvědčeni, že kvalitní odborná školení otevírají našim klientům cestu k úspěchu a pomáhají jim lépe se orientovat v současném náročném legislativním prostředí.

NAŠE KURZY:

 • Automobilový průmysl a doprava
 • Bezpečnost práce a životní prostředí
 • IRCA kurzy
 • Kurzy pro auditory a manažery
 • Legislativní školení
 • Manažerské dovednosti auditora
 • Potravinářský průmysl
 • Projektový management
 • Řízení kvality
 • Řízení podnikových rizik
 • Společenská odpovědnost
 • Strojírenský průmysl
 • Soft skills
 • Mikro kurzy