ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA – OHSAS 18001 OHSMS

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – OHSAS 18001 OHSMS

Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti snižování pracovních úrazů a nehod a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Výhody při získání certifikátu OHSAS 18001 OHSMS:

  • Přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců

  • Přináší snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů

  • Snižuje náklady spojené s pracovními úrazy na pracovišti
  • Prokazuje plnění závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům, subdodavatelům a odběratelům
  • Přináší účinný systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace

Přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

Nová mezinárodní norma je určena pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit úrazovosti zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně nemocí z povolání. Norma se řídí přístupem tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Norma ISO 45001:2018 vychází ze stejného vzoru zavádění jako ostatní normy, které byly aktualizovány v poslední době. Po vydání nové normy bude stávající norma OHSAS 18001 platit nadále ještě po dobu 3 let. Na konci tohoto období akreditovaná certifikace podle normy OHSAS 18001 ztratí platnost, 11. 3. 2021.

  • Jak postupovat při přechodu na normu ISO 45000:2018?

    Celé znění, jak postupovat při přechodu na normu ISO 45000:2018 naleznete zde.