Drevarsky_a_papirensky_prumysl

Dřevařský a papírenský průmysl

Lesy jsou zásadní pro udržení ekologické rovnováhy naší planety. Ochrana lesů je nezbytná z hlediska životního prostředí: stromy absorbují CO2, snižují záplavy, minimalizují erozi půdy a poskytují biologicky rozmanitá stanoviště pro bezpočet druhů. Prevence odlesňování přijetím odpovědných postupů při těžbě je klíčem k ochraně přírodních zdrojů a přirozené cirkulaci vody.

Certifikace a řízení dodavatelského řetězce a výrobních procesů společnost vysílá silné poselství o svém závazku k udržitelnému získávání lesních produktů. Buduje tak důvěru v globální dodavatelský řetězec. 

Nezávislá certifikace podle lesních a dřevařských standardů. Tento proces pomáhá dosáhnout souladu s právními předpisy, snižuje rizika a přispívá k celosvětovému úsilí o ochranu lesů.