energetika_zdroje

Energetika a zdroje 

Více bezpečnosti a kvality dodávek energie

Soulad s mezinárodními normami, výkonnost zařízení a soulad s požadavky příslušných průmyslových odvětví jsou důležitými kritérii pro společnosti v elektrotechnickém a energetickém průmyslu. V rámci firemní filozofie a informovanosti zaměstnanců musí být pevně zakotveny vhodné postupy k zajištění standardů kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Na pozadí zvýšené poptávky po elektrické energii, jakož i po účinných systémech zásobování vodou a likvidaci odpadů se v budoucnu očekávají další investice do těchto oblastí. V oblasti systémů dodávky energie a součástí musí odolávat nejnáročnějším požadavkům a zátěžím. Aby byla zajištěna požadovaná životnost a plánovaný provoz systémů, musí být vyloučeny chyby a jednotlivé komponenty musí být testovány vhodnými zkušebními metodami.