hracky_vybaveni

Vybavení a hračky

Pomáháme našim klientům ověřovat shodu jejich produktů s požadavky specifických norem, zákonných ustanovení a jejich spotřebitelů.

Vzhledem k tomu, že zboží dlouhodobé spotřeby lze používat po celá desetiletí a hračky jsou ze své podstaty určeny pro malé děti, podléhají tyto výrobky zvláště přísným normám a předpisům kvality. Společnosti  jako výrobce nebo prodejce zařízení jsou povinny dodržovat složité a neustále se měnící předpisy. Jinak mohou být nuceni stahovat výrobky z trhu. Výrobci nebo prodejci hraček musí také doložit, že jejich zboží je v souladu s příslušnými předpisy a stanovenými normami kvality, jako je například směrnice EU o hračkách nebo americký zákon o bezpečnosti spotřebitelských výrobků (CPSIA) a v České republice je to Vyhláška č. 84/2001 Sb, Ministerstva zdravotnictví.

Díky službám Bureau Veritas, které poskytujeme, pomáháme našim klientům, aby se kvalita a bezpečnost stala nedílnou součástí výrobních procesů, aby mohli snadno uvádět na trh nové produkty.

Pomáháme při řízení rizik a zlepšování kvality produktů a také umožňujeme omezit počet stížností podaných zákazníky v souvislosti se stažením produktu nebo nedodržením předpisů.

Mezi naše služby patří:

  • Posouzení implementovaných procesů a systémů kvality na základě globálních standardů
  • Laboratorní testy akreditované Mezinárodní asociací 
  • Analýza vadných výrobků k identifikaci hlavní příčiny selhání v různých fázích výroby
  • Technické poradenství poskytované odborníky pro lepší řízení standardů kvality

HRAČKY SLUŽBY

  • Hodnocení produktu z hlediska designu, konstrukce a bezpečnosti.
  • Zkouška bezpečnosti a trvanlivosti: ověření bezpečnosti, destruktivní zkouška, porovnání, testování chemických a elektrických rizik, testování elektromagnetické kompatibility (EMC), mikrobiologické a toxikologické zkoušky, jakož i testování trvanlivosti / spolehlivosti a hořlavosti.
  • Chemické testování: Naše řešení chemického řízení založená na rizicích poskytují našim zákazníkům vysokou úroveň bezpečnosti a kvality a nízké náklady.