komercni_vystavba

Průmyslová a komerční výstavba

Společnosti působící v oblasti stavebnictví a nemovitostí musí řešit všechny aspekty stavebních prací, pokud se týkají kvality, zdraví, bezpečnosti a životního prostředí a to od projektu až po realizaci.

 

 

Bureau Veritas Vám poskytne podporu při řízení takovýchto projektů a provede vyhodnocení dodržování všech požadavků a předpisů v průběhu projektové i stavební fáze. Poskytujeme také technickou podporu v projektovém stupni a zajišťujeme testování půd a stavebních materiálů – buď přímo na místě nebo v našich laboratořích - a v případě potřeby zajišťujeme také diagnózu statiky.

Navíc navrhujeme celou řadu jednorázových nebo pravidelných prohlídek a analýz budov. Ty vám umožní jako majiteli či investorovi nemovitosti vyhodnotit a posléze sledovat stav vašich průmyslových nebo obytných nemovitostí.

Bureau Veritas pokrývá tyto činnosti:

 • Technické supervize stavební části při realizaci projektů

 • Technické inspekce ve výrobě stavebních elementů

 • Expertní činnosti a posudky při pojištění staveb – tzv. desetileté záruky, tj. certifikace statické stability a vodotěsnosti staveb
 • Technické due diligence (stavební části)
 • Posouzení technického stavu budov
 • Posuzování shody stavebních částí projektů s definovanými předpisy a normami
 • Kontroly rozestavěnosti a kontroly a ověřování progresu nákladů
 • Kontroly plnění harmonogramů při realizaci projektů
 • Činnosti Autorizovaných koordinátorů BOZP dle Zákona 309/2006
 • Technické a environmentální due diligence stavebních objektů
 •  ESA – Environmentální audity lokality (pozemků, existujících stavebních objektů) s ohledem na historii využití lokality a eventuální znečištění a ekologické zátěže