tezba_surovin

Těžba surovin 

Společnosti pracující s těžbou ropy, plynu a nerostných surovin jsou vystaveny vysoké úrovni operačního rizika. Může se objevit v jakékoli fázi procesu, od ohrožení bezpečnosti zaměstnanců a dodavatelů, po poškození zařízení a přerušení těžby. Cílem společnosti je kromě finančních předpokladů také snížení nehod, dodržování předpisů a také omezení neplánovaných prostojů, které by mohly vést k přerušení výroby. Zajištění bezpečnosti a dodržování norem je dnes velmi důležité. Údržba a technické služby, které jsou schopny optimalizovat údržbu, navíc pomáhají zajistit kontinuitu výroby.