1 miliarda Kč na podporu úspory vody v průmyslu

News

1 miliarda Kč na podporu úspory vody v průmyslu

24 Kvě. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu v uplynulých dnech vyhlásilo výzvu, v rámci které mohou všechny podnikatelské subjekty (i ty vlastněné ze 100 % veřejným subjektem) čerpat dotační podporu na realizaci projektů úspory a optimalizace využívání vody.

Celková alokace výzvy činí 1 mld. Kč a žádosti o podporu je možné podávat od 12. května do 30. září 2022. Míra podpory je jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 % ZV.

Maximální částka podpory na projekt činí 25 mil. Kč a podpořeny budou pouze projekty, které vodním auditem prokáží úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.

Vodním auditem od Bureau Veritas se Vaše společnost stane nejen šetrnější směrem k životnímu prostředí, ale odpovědným hospodařením s vodou ušetříte také nemalou část nákladů a zefektivníte proces výroby.

V rámci vodního auditu sestavíme vodní bilanci podniku, identifikujeme rizika, navrhneme efektivní opatření pro dosažení úspory a provedeme závěrečné zhodnocení aktuálního stavu.  

S týmem více než stovky expertů a celosvětovou působností bude Bureau Veritas Vaším partnerem v celém procesu od plánování, přípravy až po realizaci a udržovací fázi Vašeho projektu.