recerti

News

BUREAU VERITAS PROŠLO ÚSPĚŠNĚ RE-AKREDITAČNÍM AUDITEM

28 Kvě. 2020

V BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o. byl proveden úspěšně re-akreditační audit Českým Institutem pro Akreditaci (ČIA) dle standardu ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Tento re-akreditační audit byl zahájen začátkem dubna a ukončen začátkem května. Z důvodu pandemie COVID-19 se veškeré posuzovaní odehrávalo prostřednictvím aplikace Teams. Výsledkem bylo opětovné prodloužení akreditační listiny o dalších 5 let tj. do 19.5.2025. Celý tým posuzovatelů a auditovaných zaslouží uznání, jakým způsobem byla re-akreditace zvládnuta mocí ICT.