Nemoc z povolání

News

Chraňte zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců s Bureau Veritas

25 Kvě. 2021

Eurostat spouští novou webovou sekci věnovanou evropské statistice nemocí z povolání. Evropská statistika nemocí z povolání (European Occupational Diseases Statistics, EODS) je pilotní projekt Eurostatu zaměřený na hodnocení účinnosti legislativy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v celé Evropě.

Nemoc z povolání se dá definovat jako taková nemoc, kdy chorobné změny na zdraví, které plynou z této nemoci, jsou v přímé souvislosti s výkonem povolání, tedy kdy se dá výkon povolání označit za jednoznačnou příčinu této nemoci.

V Bureau Veritas tyto data monitorujeme a analyzujeme. Velice užitečným nástrojem v předcházení nemocí z povolání je Ergonomie. Naši odborníci přezkoumají a systematicky nastaví interakce člověk-technika-prostředí na Vašem pracovišti v oblasti antropometrie včetně biomechaniky, filozofie, psychologie a hygieny práce. Výsledkem bude optimalizace prostředí pro výkon práce, následné snížení výskytu nemocí z povolání a celkové zlepšení efektivity pracovních procesů.

Zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců máte ve svých rukou. Ozvěte se nám, rádi Vám s tím pomůžeme!

 

Zdroj: Veřejně dostupné informace