SPAL + KL

News

SPOLUPRACUJEME SE SDRUŽENÍM ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ MĚST

A OBCÍ

18 Říj. 2021

V pondělí 4. 10. došlo k navázání významné spolupráce a podpisu Memoranda mezi BUREAU VERITAS a Sdružením Energetických Manažerů Měst a Obcí (SEMMO). 

Se sdružením SEMMO chceme vzájemně sdílet příklady dobré praxe a společně vzdělávat města a obce v oblasti udržitelné energetiky a efektivního hospodaření s energiemi.

V této oblasti máme bohaté zkušenosti a naše spolupráce se týká zejména:

Jsme hrdí na to, že můžeme pomáhat k odpovědnému hospodaření s energiemi a přispívat tak k udržitelné budoucnosti našich měst a obcí.