FCOK

News

Top Executives Breakfast virtuálně s Bureau Veritas a FČOK

18 Kvě. 2020

Setkání ředitelů a zástupců členských společností na vedoucích postech, které se tradičně koná třetí pátek v měsíci v jedné ze členských společností FČOK, proběhlo dne 15.5.2020. Vzhledem ke stávajícím opatřením poprvé online. Prostřednictvím laptopů se virtuálně do BUREAU VERITAS přihlásilo 18 účastníků.  
Hostem setkání byl pan Philippe Brunel, ekonomický rada Francouzské ambasády,  který přinesl srovnání ekonomických dat z Francie za loňský a letošní březen. 
Téma bylo více než aktuální – „Jak připravit svoji společnost pro bezpečný návrat zaměstnanců do běžného pracovního prostředí.“  Pan Simon Palupčík, Výkonný ředitel BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.představil  program BUREAU VERITAS  pod názvem  „RESTART YOUR BUSINESS WITH BV.“ 
Dále se také hovořilo o praktické části, jak probíhají audity v této době, a co BUREAU VERITAS  v rámci programu „RESTART YOUR BUSINES S BV“  připravilo jako pomoc společnostem vrátit se bezpečně do provozu. Jednou z nich je například: mobilní aplikaci iCheck, kde si mohou majitelé nebo provozovatelé udělat hodnocení například pro provoz officů či v gastronomickém sektoru. 
Podle slov pana Simona Palupčíka, Výkonného ředitele BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o.  a Jakuba Kejvala Generálního ředitele společnosti BUREAU VERITAS SERVICES CZ, s.r.o. a BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.ro.,  dává valná část společností přednost kontrole prostřednictvím online návštěvy, osobní audit volila zatím jen jedna třetina firem, a to za přísných hygienických podmínek. Potvrdili také, že na rozdíl od jiných států Češi volí raději vlastní řešení dle rad na internetu než pomoc fundované společnosti. 
Hlavním cílem online setkání byla živá diskuze mezi řediteli. 
Podle slov předsedy FČOK, pana Rolanda Bourgeois, je důležité, aby byly zachovány sociální vazby ve společnosti, které vlivem Home Officů by mohly být ovlivněny. Důležitá bude také adaptace na nové podmínky a také skutečnost, že velké korporace řeší situaci v různých státech nejednotně.