Požární ochrana_hasíci přístroj

News

Změna zákona o požární ochraně

9 Pro. 2020

Věděli jste, že 1.1.2021 vstoupí v platnost zákon, který mění současný zákon o požární ochraně a zákon o integrovaném záchranném systému?

Protože současná právní úprava o požární ochraně v dostatečné míře nezohledňuje včasnou výstrahu mimořádné události, k níž by došlo v zařízení sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby, a ani kategorie staveb z pohledu požární bezpečnosti.

Což se negativně odráží nejen na požární bezpečnosti staveb, ale v rámci řešení postupů hasičských záchranných sborů i na ochraně veřejných zájmů dotýkajících se ochrany obyvatelstva, a to v návaznosti na zákon o integrovaném záchranném systému.

Ale nemáte se čeho bát, naše společnost BUREAU VERITAS vývoj všech změn pečlivě sleduje a je připravena Vám pomoci!