carbon_udrzitelnost

News

Zveme vás na webinář, který pořádají odborníci z britského Bureau Veritas týmu pro udržitelnost

21 Kvě. 2021

Napříč celým světem se mnoho společností i vlád zavázalo k tomu, že sníží své emise skleníkových plynů. Spojené království prohlásilo, že do roku 2050 již nadále nebude přispívat ke globálnímu oteplování a tento závazek dodrží. Navíc díky rostoucí poptávce po tom, aby společnosti snižovali emise skleníkových plynů, je pro společnosti stále důležitější přijmout tento závazek a stát se uhlíkově „neutrální“.

Cesta k uhlíkové „neutralitě“ však může být doprovázena mnoha výzvami, zejména tou, aby dodavatelské řetězce zajistili, že všechny emise (i rozsahu 3) budou zachyceny. Dodavatelský řetězec má přitom často největší podíl na emisích společností, sledování a řízení těchto emisí je proto důležitým krokem k dosažení uhlíkové „neutrality“.

Připojte se k našemu týmu odborníků na udržitelnost ve Velké Británii a staňte se součástí nového BEZPLATNÉHO webináře, který proběhne 25. května (11:30 - 12:30). dozvíte se:

  • Co je to uhlíková „neutralita“
  • Co jsou emise rozsahu 3 v dodavatelském řetězci
  • Úvahy při vykazování emisí rozsahu 3
  • Jakým úskalím se vyhnout při hlášení emisí rozsahu 3
  • Jaké jsou osvědčené postupy při vykazování emisí rozsahu 3

Prostřednictvím tohoto webináře vám David Fairchild, zástupce ředitele a další odborníci z britského týmu pro udržitelnost v Bureau Veritas, pomohou lépe porozumět emisím rozsahu 3 a jejich důležitosti pro dosažení uhlíkové „neutrality“.