osvedceni

Osvědčení  KVALITY A BEZPEČNOSTI

ZÍSKEJTE osvědčení  KVALITY A BEZPEČNOSTI

Bureau Veritas po provedené nezávislé inspekci řádně kvalifikovaným auditorem 
a při splnění všech požadovaných podmínek, udělí osvědčení: „Zkontrolováno Bureau Veritas“. 

Získané osvědčení můžete prezentovat ve své provozovně,
prostorách kanceláře a na webových stránkách společnosti.