TISAX

TISAX®

 

Důvěryhodné hodnocení informační bezpečnosti!

Certifikace TISAX® zvyšuje informační bezpečnost v dodavatelských sítích a snižuje míru kybernetického rizika, například se zřetelem na ochranu správy prototypů nebo infrastrukturu průmyslových procesů.

CO JE TISAX®?

 • Systém auditu a výměny TISAX® (Trusted Information Security Assessment Exchange, česky důvěryhodná výměna hodnocení informační bezpečnosti) pro ISA.
 • Německá asociace automobilového průmyslu (VDA) a ENX - tým informační bezpečnosti zdokonalili normu založenou na požadavcích ISO/IEC 27001, doplněnou o katalog hodnocení informační bezpečnosti (ISA) vytvořený VDA speciálně upravený pro potřeby automotive.
 • TISAX® používají všechny členské společnosti jak pro své interní účely, pro zabezpečení   svých informací, tak pro zabezpečení výměny informací se svými dodavateli produktů a služeb tak, aby důvěrné informace těchto společností zůstali důvěrnými.

JAK TISAX FUNGUJE?

 • Každá společnost, která si přeje být uznána jako TISAX® - compliant, musí vyplnit registrační dotazník, v němž uvede rozsah a hloubku hodnocení.
 • Po získání ID „účastníka“ může začít proces hodnocení auditorskou společností. 
 •  BUREAU VERITAS realizuje audity na celém světě a disponuje uznávanými českými auditory TISAX®.

základní výhody Certifikace TISAX®

 • Zralost organizace

  Důkaz o zralosti organizace, která je schopna vyhovět nejvyšším požadavkům

 • Ochrana informací

  Schopnost chránit informace vašich partnerů z automobilového průmyslu

 • Prevence rizik

  Důvěryhodnost a předcházení nedorozumění a rizik při výměně informací, které usnadní správné zacházení s informacemi

 • Získejte uznání

  Od jednoho z předních certifikačních orgánů pro automobilový průmysl a dejte Vašim klientům a partnerům najevo, že jste s nimi na "jedné lodi"

CO TISAX® POKRÝVÁ?

 • Rozsah a úroveň hodnocení jsou předběžnými kroky k vymezení rozsahu působnosti hodnocení.
 • Cíle hodnocení se mapují přímo z modulů VDA ISA na základy informační bezpečnosti, v napojení na třetí strany a s akcentem na ochranu prototypů a dat. Úroveň hodnocení lze definovat mezi vysokou a velmi vysokou.
 • S ohledem na rozsah je možné z požadavku TISAX® zvolit 3 varianty (zúžený, normální a rozšířený), z nichž pouze rozšířený rozsah vede k formálnímu označení TISAX®. TISAX® se zaměřuje na zacházení s partnerskými (tj. klientskými) informacemi a hodnocení jsou přizpůsobena aktuálním úkolům a relevantním místům.

Potřebujete podrobnější informace nebo školení?

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

„TISAX® je majetkem značky sdružení ENX. Bureau Veritas je formálně uznána sdružením ENX za provedení auditu TISAX® ” a ENX