Automobilovy_prumysl_a_doprava

Doprava a mobilita

Automobilový sektor se vyvíjí závratnou rychlostí a přináší nová rizika. Sada certifikačních služeb společnosti Bureau Veritas řeší bezpečnost, kvalitu a výkonnost v celém automobilovém hodnotovém řetězci.

Automobilový průmysl prochází skutečnou revolucí. Automobiloví hráči musí být připraveni přizpůsobit se, pokud si chtějí udržet konkurenceschopnost. Technologické inovace, nové rozvíjející se trhy, měnící se očekávání spotřebitelů a stále složitější dodavatelské řetězce a regulační rámce zesilují tlak na toto odvětví. Automobiloví hráči musí nyní více než kdy jindy zajistit, aby jejich organizace byly připraveny čelit těmto výzvám.

Certifikace Bureau Veritas umožňuje hráčům v celém automobilovém hodnotovém řetězci - jako jsou výrobci, prodejci a dodavatelé I. a II. Úrovně - prokázat, že tyto výzvy splňují. Naše komplexní sada certifikačních a auditorských služeb zahrnuje kvalitu, zdraví a bezpečnost, ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a další.

KLÍČOVÉ BENEFITY 

 • IDENTIFIKUJTE A ZMÍRNĚTE RIZIKO

  rozvíjením kultury myšlení založeného na riziku

 • ZÍSKEJTE PŘÍSTUP NA NOVÉ TRHY

  dosažením souladu s povinnými standardy kvality, zdraví a bezpečnosti, environmentálního managementu a informační bezpečnosti

 • SEZNAMTE SE S VÝVOJOVÝMI POTŘEBAMI

  certifikací vašeho souladu s očekáváními zákazníků ohledně environmentální a sociální odpovědnosti

 • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

  umístěním kvality do jádra vašich obchodních procesů

 • BUĎTE SVĚTOVĚ UZNÁVANÍ

  prostřednictvím mezinárodně uznávaných certifikačních služeb Bureau Veritas