TISAX

TISAX

Důvěryhodné hodnocení informační bezpečnosti

Certifikace TISAX zvyšuje informační bezpečnost v dodavatelských sítích a snižuje
míru kybernetického rizika, například se zřetelem na ochranu správy prototypů nebo
infrastrukturu průmyslových procesů.

CO JE TISAX?
● Systém auditu a výměny TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange, 
  česky důvěryhodná výměna hodnocení informační bezpečnosti) pro ISA.
● Německá asociace automobilového průmyslu (VDA) a ENX - tým informační 
  bezpečnosti zdokonalili normu založenou na požadavcích ISO/IEC 27001, 
  doplněnou o katalog hodnocení informační bezpečnosti (ISA) vytvořený VDA 
  speciálně upravený pro potřeby automotive.
TISAX používají všechny členské společnosti jak pro své interní účely, 
  pro zabezpečení   svých informací, tak pro zabezpečení výměny informací 
  se svými dodavateli produktů a služeb tak, aby důvěrné informace 
  těchto společností zůstali důvěrnými.


JAK TISAX FUNGUJE?
● Každá společnost, která si přeje být uznána jako TISAX-compliant, 
  musí vyplnit registrační dotazník, v němž se uvede rozsah 
  a hloubku hodnocení.
● Po získání ID „účastníka“ může začít proces hodnocení auditorskou společností. 
  BUREAU VERITAS realizuje audity na celém světě a disponuje  
  uznávanými auditory TISAX.