smart_bezdrat

Smart & bezdrátové zařízení 

Smart, inteligentní a bezdrátová zařízení neustále mění způsob, jakým žijeme a pracujeme každý den. Nesou však se sebou řadu rizik. Jako je například únik osobních údajů, apod.

Bureau Veritas pomáhá svým klientům neustále čelit těmto hrozbám, takže mohou své produkty bez jakýchkoliv obav modernizovat a vylepšovat.V současné době je k internetu připojeno více zařízení, než jsou lidé na světě, a očekává se, že toto číslo bude dále růst. Rostoucí používání inteligentních a bezdrátových zařízení však představuje vážné riziko: mnoho z těchto zařízení má bezpečnostní chyby, které mohou hackeři zneužít. Tato zařízení mohou také představovat hrozbu pro zdraví a životní prostředí. Výrobce, vývojář nebo prodejce inteligentních a bezdrátových zařízení musí nejen účinně uvádět svá zařízení na trh, ale také čelit klíčovým problémům, jako je kybernetická bezpečnost, interoperabilita, spolehlivost, ochrana zdraví a bezpečnost při práci, ochrana životního prostředí.