Information security

Certifikace ISO 27001: Systém managementu bezpečnosti informací

Porušení zabezpečení informací může mít zásadní dopad na kontinuitu podnikání a příjmy vaší společnosti. Abychom pomohli chránit vaši organizaci, Bureau Veritas nabízí certifikaci ISO 27001, systém řízení bezpečnosti informací, který zajišťuje důvěrnost, integritu a zabezpečení informací o společnosti.

Ve stále propojenějším světě je narušení bezpečnosti informací rostoucí hrozbou. Spotřebitelé, investoři a zúčastněné strany mají od informační bezpečnosti velká očekávání a předpisy jsou pro organizace všech velikostí stále přísnější.

Aby zajistily ochranu svých dat, mnoho podniků zavádí systémy řízení bezpečnosti informací. Rodina standardů pokynů a správy ISO 27000 pomáhá zajistit důvěrnost informací o vaší společnosti. Díky mezinárodně uznávané certifikaci od Bureau Veritas mohou společnosti prokázat dostupnost, integritu a důvěrnost svých informací a snížit riziko narušení bezpečnosti informací.

KLÍČOVÉ BENEFITY

 • IDENTIFIKUJTE RIZIKA BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

  a implementujte příslušné organizační kontroly a postupy podle ISO 27001

 • IMPLEMENTUJTE KOMPLEXNÍ POLITIKU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

  specifickou pro Váš obchodní kontext a potřeby zúčastněných stran

 • OCHRAŇTE SVOU REPUTACI

  efektivní péčí o informace zákazníků a snížením rizika narušení bezpečnosti informací

 • UJISTĚTE S CERTIFIKACÍ ISO 27001 ZÁKAZNÍKY, REGULAČNÍ ORGÁNY A ZÚČASTNĚNÉ STRANY

  , že zodpovědně pečujete o jejich data a že je pro Vás kvalitní zabezpečení procesů a informací prioritou

ISO 27001: SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

ISO 27001 stojí v čele rodiny standardů zabezpečení informací, které poskytují komplexní pokyny a podporu k systematickému porozumění rizikům a zranitelnostem v oblasti zabezpečení informací. Implementací ISO 27001 můžete aplikovat přísné metodiky zabezpečení informací, snižovat rizika a chránit před narušením zabezpečení.