Iso 9001

MANAGEMENT SYSTÉMU KVALITY QMS – ISO 9001 

Vysoce výkonné podniky vědí, že řízení kvality je základem jejich úspěchu. Certifikace systému managementu kvality ISO 9001 od Bureau Veritas podporuje vaše úsilí o zvýšení efektivity a překonání očekávání zákazníků.

Aby společnosti efektivně soutěžily a získaly si loajalitu svých zákazníků, potřebují dodávat produkty a služby konzistentní kvality. To vyžaduje přísný přístup k řízení kvality.

Účelem procesu certifikace ISO 9001 je pomoci vám vyvinout robustní systém managementu kvality (QMS), který vede k neustálému zlepšování. Normy kvality ISO jsou celosvětově uznávané a důvěryhodné. Norma ISO 9001 nabízí flexibilitu a umožňuje vám navrhnout vlastní systém managementu kvality podle vašich konkrétních produktů, potřeb zákazníků a rizik. Jako takový funguje jako základní stavební kámen pro každou společnost, která chce zlepšit řízení rizik a kvality.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

 • VYLEPŠETE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ

  díky neúnavnému zaměření na cíle kvality

 • PODPOŘTE ORGANIZAČNÍ EFEKTIVITU

  sladěním vašeho řízení kvality a hlavních obchodních procesů

 • DOSÁHNĚTE KONTINUÁLNÍHO VYLEPŠENÍ

  díky každoročním auditům, které vám umožňují řešit neshody

 • EFEKTIVNĚ ŘIĎTE RIZIKO

  pěstováním myšlení založeného na riziku v celé vaší organizaci

 • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

  jejich aktivním zapojením do zlepšování řízení kvality

ISO 9001, KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K ŘÍZENÍ KVALITY

Normu ISO 9001 může používat jakákoli organizace bez ohledu na její velikost, typ nebo produkty nebo služby, které poskytuje. Systém řízení kvality ISO 9001 vedou vedoucí manažeři a vychází z podrobné analýzy kontextu, silných a slabých stránek organizace. Použití cyklu Plan-Do-Check-Act, podporovaného každoročními audity od Bureau Veritas, vám umožňuje identifikovat neshody a dosáhnout neustálého zlepšování kvality.