gmp_feed

GMP+

Kontrola krmiv

GMP + FSA (GMP + Feed Safety Assurance) je certifikační schéma standardu bezpečnosti krmiv, používaných v živočišné výrobě. Schéma je aplikovatelné pro celý krmivářský řetězec od prvovýroby, obchod s komoditami, skladování až po transport. Základem standardu jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe (SVHP), analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a legislativní požadavky práva EU.

Pro koho je služba určena

Standard GMP+ FSA je určen pro prvovýrobce zemědělských komodit (pro výrobu krmiv), výrobce krmiv, skladovatelům krmiv a krmných směsí, přepravcům zemědělských a potravinářských komodit (automobilová, lodní a vlaková přeprava), obchodníkům s komoditami, výrobcům a obchodníkům s krmivy pro domácí a hospodářská zvířata