AGRI_33

Konvenční zemědělství

Jednou z forem zemědělského hospodaření soustředící se na maximální výnos je konvenční hospodaření. Oproti ekologickému zemědělství, jako další formě hospodaření, jsou využívány hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, veterinární přípravky na bázi chemického složení či postupy v chovu hospodářských zvířat, které nejsou v režimu ekologického zemědělství povoleny. Systém konvenčního hospodaření se projevuje v rostlinné i živočišné výrobě. Je zaměřen na využití intenzifikačních faktorů za účelem maximalizace zisku a produkce.

Kvalitu produktů konvenčního systému hospodaření se řídí platnou legislativou České republiky. Analýzy produktů konvenčního i ekologického systému hospodaření zajišťujeme v akreditovaných laboratořích. Analýzy se zaměřují zejména na obiloviny, olejniny, luskoviny, oleje a minoritní plodiny. Zajišťujeme i složitější analýzy na přítomnost mykotoxinů, pesticidů, těžkých kovů, aj.