AGRI_16

 CERTIFIKACE ISO 14001 - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnosti jsou stále častěji povinny prokázat, že přistupují k environmentálnímu managementu aktivně. Certifikace ISO 14001 od Bureau Veritas vám pomáhá při zvládání vašich dopadů na životní prostředí.

Veřejný tlak a regulační požadavky narůstají, aby organizace aktivně podporovaly udržitelnost. Systematický přístup k environmentálnímu managementu je nezbytný pro reakci na rychle se měnící požadavky a zároveň zajištění úplné transparentnosti a odpovědnosti.

Certifikace ISO 14001 může vaší organizaci pomoci dosáhnout cílů environmentálního managementu zvýšením operativní kontroly a lepší integrací environmentálních hledisek do obchodní strategie. Audity systému environmentálního managementu od Bureau Veritas mohou vaší organizaci pomoci získat konkurenční výhodu a zlepšit její pověst zlepšením dopadu všech oblastí podnikání na životní prostředí.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

 • SNIŽTE DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  vytvářením kultury neustálého zlepšování

 • VYLEPŠTE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ A URYCHLETE PROCES ROZHODOVÁNÍ

  porozuměním rizikům a příležitostem environmentálního managementu

 • ZVYŠTE PROVOZNÍ KONTROLU

  nad environmentálními aspekty vašeho podnikání

 • INTEGRUJTE ÚVAHY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

  do obchodní strategie

 • OPTIMALIZUJTE VÝKON

  Vašeho systému environmentálního managementu

 • ZÍSKEJTE DŮVĚRU U SPOTŘEBITELŮ

  pomocí certifikace ISO 14001

VYNIKAJÍCÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ŘÍZENÍ JAKO KLÍČOVÝ UKAZATEL V STRATEGICKÉM SMĚRU

Norma ISO 14001 vyžaduje větší angažovanost vrcholového managementu, tím se environmentální management stává jádrem správy a řízení podniku. Požadavky ISO 14001 kladou důraz na proaktivní iniciativy pro posílení výkonnosti environmentálního managementu, počínaje celopodnikovou analýzou sociálních a environmentálních dopadů.

Systém řízení ochrany životního prostředí ISO 14001 zajišťuje, že jsou všechny požadavky integrovány do podnikových procesů. Zabezpečuje také, že jsou všechna rizika environmentálního managementu identifikována v průběhu životního cyklu produktu a služby.