AGRI_16

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ISO 14001

Společnosti jsou stále častěji povinny prokázat, že přistupují k environmentálnímu managementu aktivně. Certifikace ISO 14001 od Bureau Veritas vám pomáhá při zvládání vašich dopadů na životní prostředí.

Veřejný tlak a regulační požadavky narůstají, aby organizace aktivně podporovaly udržitelnost. Systematický přístup k environmentálnímu managementu je nezbytný pro reakci na rychle se měnící požadavky a zároveň zajištění úplné transparentnosti a odpovědnosti.

Certifikace ISO 14001 může vaší organizaci pomoci dosáhnout cílů environmentálního managementu zvýšením operativní kontroly a lepší integrací environmentálních hledisek do obchodní strategie. Audity systému environmentálního managementu od Bureau Veritas mohou vaší organizaci pomoci získat konkurenční výhodu a zlepšit její pověst zlepšením dopadu všech oblastí podnikání na životní prostředí.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

 • SNIŽTE DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

  vytvářením kultury neustálého zlepšování

 • VYLEPŠTE SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA A ROZHODOVÁNÍ

  porozuměním rizikům a příležitostem environmentálního managementu

 • ZVYŠTE PROVOZNÍ KONTROLU

  nad environmentálními aspekty vašeho podnikání

 • INTEGROVAT ÚVAHY O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

  do obchodní strategie

 • OPTIMALIZUJTE VÝKON

  vašeho systému environmentálního managementu

 • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

  pomocí certifikace ISO 14001

VYNIKAJÍCÍ ENVIRONMENTÁLNÍ ŘÍZENÍ JAKO KLÍČOVÝ UKAZATEL V STRATEGICKÉM SMĚRU

Norma ISO 14001 vyžaduje větší angažovanost vrcholového managementu, čímž se environmentální management stane jádrem správy a řízení podniku. Požadavky ISO 14001 kladou důraz na proaktivní iniciativy na posílení výkonnosti environmentálního managementu, počínaje celopodnikovou analýzou sociálních a environmentálních dopadů. Systém řízení ochrany životního prostředí ISO 14001 zajišťuje, že všechny požadavky jsou integrovány do podnikových procesů, a všechna rizika environmentálního managementu jsou identifikována v průběhu životního cyklu produktu a služby.