AGRI_17

Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je systém hospodaření, vyznačující se dodržováním přísných pravidel při pěstování kulturních rostlin a chovu hospodářských zvířat ukotvených v Zákoně o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb.  Subjekty hospodařící v ekologickém režimu produkují suroviny bez použití pesticidů, umělých hnojiv, nepoužívají odrůdy GMO (geneticky modifikované organismy) a při chovu hospodářských zvířat nepoužívají antibiotika a zaměřují se zejména na welfare zvířat.

V České republice převažuje v rámci rostlinné výroby pěstování obilnin, často se také používají staré, tzv. krajové odrůdy. V živočišné výrobě převládá extenzivní chov masného skotu, koz a ovcí, který se soustřeďuje do méně příznivých oblastí České republiky (horských a podhorských oblastí).