Zemedelsko_potravinova_vyroba

Zemědělské komodity 

Nabízíme široké spektrum činností kontrol zemědělských komodit, potravin, surovin a spotřebního zboží.

Zemědělské kontroly se zaměřují především na hodnocení jakosti komodit rostlinného, tak živočišného původu. Společným znakem hodnocení je požadavek splňující hodnoty standardu daným nornou, vyhláškou či obecným ustanovením. Jakostní požadavky je možno rozdělit na požadavky senzorické a analytické. Mezi senzorické požadavky patří zejména hodnocení vzhledu, vůně, chuti, barvy, konzistence či tvaru. Analytické požadavky jsou stanovovány pomocí laboratorních přístrojů a jedná se o parametry nutriční kvality, množství deklarovaných složek (vitamíny, minerály, cholesterol, lepek, alergeny, atd.) či stanovení přítomnosti látek či předmětů poškozující zdraví konzumentů.