Potravinová inspekce

Zemědělství a potraviny

Bureau Veritas nabízí široké spektrum činností kontrol zemědělských komodit, potravin, surovin a spotřebního zboží, tak aby zákazník byl spokojený a vždy se k Vám s důvěrou vracel.

Naše činnosti:

 • Kontroly zemědělských a potravinářských komodit, nestrojírenského zboží a chemických surovin. 
 • Kontrola zboží v jakékoliv fázi výroby, skladování nebo při dodávkách v ČR a zahraničí. 

 • Kontrola nakládek a vykládek zboží 

 • Kontrola kvality, balení, označování a značení zboží 

 • Kontrola množství (tally/draft survey/checkweighing) 

 • Kontrola čistoty a vhodnosti dopravních prostředků pro nakládku zboží 

 • Kontrola infestace plodin v silech nebo při expedici 

 • Kontrola zboží před odesláním zboží (pre-shipment inspection, final random inspection) 

 • Kontrola zboží v místě destinace nebo u zahraničních dodavatelů 

 • Odběr vzorků zboží podle platných norem 

 • Ověřování shody výrobku s platnou legislativou 

 • Ověřování množství a jakosti dodávek 

 • Analýzy a testování potravin v akreditovaných laboratořích 

 • Chemické a organoleptické rozbory zemědělských plodin 

 • Kontrola skladových zásob zboží pro bankovní sektor 

 • Inspekce při řešení reklamací v obchodním styku 

 • Posuzování pojistných událostí 

 • Hygienické expertízy pro hotelové a ubytovací služby 

 • Inspekce a certifikace ekologických podnikatelů