Potravinová inspekce

Potravinová inspekce

 

Nabízíme široké spektrum činností kontrol zemědělských komodit, potravin, surovin a spotřebního zboží. 

Naše činnost se dotýká prakticky všech etap projektů či kontraktů od posuzování přípravných a předvýrobních prací přes kontrolu a zkoušení při výrobě, skladování, při dodávání zboží až po speciální služby.

Pomáháme subjektům zapojeným do celého výrobního a obchodního řetězce zajistit bezproblémový provoz, řízení a dodržení kvality výrobků podle mezinárodně uznávaných norem. Minimalizujeme rizika možných škod, havárií a reklamací, které mohou být pro výrobce, obchodníky nebo spotřebitele zásadní. Certifikujeme všechny fáze zemědělské a živočišné výroby v ekozemědělství, výrobu bioproduktů a obchodování s „bio“. Bureau Veritas je zapsaná jako dozorová a inspekční firma poskytující služby podle podmínek GAFTA (Grain and Feed Trade Association) a má vlastní laboratoř akreditovanou dle EN ISIO/IEC 17025:2005.

V oblasti inspekcí zajišťujeme následující služby:

 • Kontrola zboží v jakékoliv fázi výroby, skladování nebo při dodávání v ČR i v zahraničí
 • Kontrola nakládek a vykládek zboží
 • Kontrola kvality, balení, označování a signování zboží
 • Kontrola množství (tally/draft survey/checkweighing)
 • Kontrola čistoty a vhodnosti dopravních prostředků pro nakládku zboží
 • Kontrola infestace plodin v silech nebo při expedici
 • Kontrola zboží před odesláním zboží (pre-shipment inspection, final random inspection)
 • Odběr vzorků zboží podle platných norem
 • Ověřování shody výrobku s platnou legislativou
 • Ověřování množství a jakosti dodávek
 • Analýzy a testování (ve vlastní akreditované laboratoři)
 • Chemické a organoleptické rozbory zemědělských plodin
 • Kontrola skladových zásob zboží pro bankovní sektor
 • Kontrola zboží v místě destinace nebo u zahraničních dodavatelů
 • Inspekce při řešení reklamací v obchodním styku
 • Posuzování pojistných událostí
 • Hygienické expertízy pro hotelové a ubytovací služby
 • Inspekce a certifikace ekologických podnikatelů

Tyto služby jsou vhodné především pro:

 • Zemědělské podniky a zpracovatele plodin

 • Výrobce potravin nebo zboží chemického či jiného nestrojírenského charakteru

 • Společnosti obchodující se zemědělskými a potravinářskými komoditami
 • Distributory – dovozce – vývozce potravin a spotřebního nebo jiného zboží
 • Retailové řetězce
 • Provozovatele ubytovacích služeb
 • Provozovatele restaurací a občerstvení (fast food)
 • Provozovatele stravovacích zařízení, sportovní centra, čerpací stanice, maloobchody apod.