AGRI_28

Živočišná výroba

Živočišná výroba je vedle rostlinné hlavní složkou výroby zemědělské. Její význam spočívá zejména ve využití produktů rostlinné výroby jako zdroje cenných krmiv a také při údržbě kulturní krajiny. Chov hospodářských zvířat je možné provozovat v konvenčním i ekologickém režimu hospodaření. Nejvýznamnějšími produkty živočišné výroby jsou mléko a mléčné výrobky, vejce, maso a med.

Při skladování, zpracování či vývozu živočišných produktů je nutné dodržovat pravidla týkající se kvality určené legislativou České republiky a Evropské unie. AGRI oddělení BUREAU VERTIAS SERVICES CZ, s r.o. zajišťuje kontroly při reklamacích zejména masných produktů, vývozech sušených mléčných produktů či analýzy živočišných produktů v akreditovaných laboratořích.