BIO potraviny

BIO potraviny

BIO potraviny jsou produkty vyrobené ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství. Výroba a distribuce potravin se řídí Zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. Výroba a distribuce biopotravin podléhá kontrole certifikačních orgánů jednou ročně. Biopotravina, jejíž produkce odpovídá pravidlům systému ekologického režimu, mají speciální označení na obale (evropské logo nebo české národní logo - biozebra, kód kontrolní organizace a informace o původu surovin, z nichž se skládá).

Biopotraviny nesmějí obsahovat rezidua chemických látek a nesmí se zakládat na geneticky modifikovaných organismech. Biopotraviny se vyznačují použitím nejkvalitnějších surovin, bez nepřírodních konzervantů, barviv či dochucovadel.