fssc

FSSC 22000 – CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Food Safety System Certification pro výrobce potravin / výrobce krmiv a krmiva pro zvířata v zájmových chovech / catering (veřejné stravování) / skladování zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin. Je založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000. Standard zajišťuje větší důvěru v potraviny, nižší zdravotní rizika, zlepšení ochrany obchodní značky, zlepšení řízení dodavatelského řetězce. Je výhodný především pro výrobce a dodavatele, kteří prodávají širokému spektru zákazníků. Aplikací jednoho standardu získají výrobci větší kontrolu nad svými procesy a celkový pohled na vlastní organizaci.

Jaké jsou přínosy Systému FSSC 22000

 • Nastavení systematického a efektního řízení v oblasti prevence bezpečnosti potravin

 • Garance bezpečnosti výrobků a platnost systému prověřená certifikačním orgánem (třetí stranou)

 • Maximální bezpečnost potravin a minimalizace rizik zdravotně závadných potravin
 • Plnění požadavků na bezpečnost potravin v souladu s platnou legislativou EU a ČR
 • Splnění náročných požadavků na bezpečnost potravin u obchodních řetězců a korporátních společností
 • Splnění vysokých nároků přímých spotřebitelů nabízených výrobků
 • Revidovaná verze certifikačního schématu FSSC 22000

  Revidovaná verze certifikačního schématu FSSC 22000

  Informace o nové a revidované verzi certifikačního schématu FSSC 22000, které je určeno pro systém managementu bezpečnosti potravin. Současně upozorňujeme, že veškeré certifikované společnosti musí být od 1. ledna do 31. prosince 2020 certifikovány již dle nové Verze 5 Schématu FSSC 22000.Významnou změnou je např. přidání samostatné části, která se týká požadavků na organizace, jež provádějí školení v rámci FSSC 22000 Schématu (informace pro poskytování schválených školení). Tato nová část má za cíl zvýšit transparentnost požadavků FSSC 22000 Foundation na školící organizace. Celé znění naleznete zde.

 • Požadavek FSSC verze 5

  Na základě požadavku FSSC verze 5 má certifikovaná organizace za povinnost neprodleně nahlásit stahování či pozastavení výrobku, který byl označen, že je závadný a negativně ovlivnit konzumenty certifikačnímu orgánu. Tuto povinnost můžete splnit na následujícím emailu: foodIncident@bureauveritas.com