IFS

IFS – INTERNATIONAL FOOD STANDARD

Mezinárodní standard IFS se zaměřuje na bezpečnost, kvalitu a zákonné požadavky při výrobě potravin. Vznikl jako požadavek kontinentálních (německých) obchodních řetězců na větší transparentnost a jednotnost při posuzování dodavatelů z hlediska potravinářské bezpečnosti dodávaných výrobků. Cílem standardu IFS je vytvořit jednotný systém hodnocení pro všechny společnosti, které dodávají potravinářské výrobky pod obchodní značkou obchodních řetězců (Tzv. privátní značky). Snahou auditů IFS je dosáhnout jednotné formulace, jednotných ověřovacích postupů, vysoké transparentnosti a vzájemného uznávání auditů napříč celým potravinářským řetězcem.

Standard IFS je určeno pro:

  • Výrobce potravin a spotřebního zboží; zejména „privátních značek“
  • Distributory potravin a spotřebního zboží
  • Logistické společnosti