50001_ISO

Norma zavádí principy analýzy stávajících výrobních procesů, přehodnocení jejich využití, optimalizaci, optimalizaci ve využití výrobních prostor, lidských zdrojů. Věnuje se systému řízení hospodaření s energiemi s cílem zajistit jejich optimální využití a tím dosažení úspor. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti energetické politiky a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Výhody při získání certifikátu ISO 50001

  • Primárně přináší výrazné úspory energií v hlavním výrobním procesu a tím bezprostředně náklady firmy
  • Pomáhá optimalizovat využití výrobního zařízení s cílem nižší spotřeby
  • Pomáhá optimalizovat organizaci práce s cílem úspor za vytápění, klimatizaci a osvětlení
  • Umožňuje ovlivnit budoucí spotřebu při plánování budoucích výrobních kapacit
  • Potvrzuje význam integrace a optimalizace systémů řízení kvality, hospodaření s energiemi a ochrany