OHSAS_ISO45

News

Blíží se konec platnosti standardu OHSAS 18001, který přechází na standard ISO 45001. .

19 Črv. 2018

PŘECHOD Z OHSAS 18001:2007 NA ISO 45001:2018

Nová mezinárodní norma je určena pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit úrazovosti zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně nemocí z povolání. Norma se řídí přístupem tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Norma ISO 45001:2018 vychází ze stejného vzoru zavádění jako ostatní normy, které byly aktualizovány v poslední době. Po vydání nové normy bude stávající norma OHSAS 18001 platit nadále ještě po dobu 3 let. Na konci tohoto období akreditovaná certifikace podle normy OHSAS 18001 ztratí platnost, 11. 3. 2021.