BOZP

Bezpečnost zdraví při práci - ISO 45001

Podniky čelí rostoucím požadavkům na dodržování předpisů souvisejících s nemocemi a úrazy na pracovišti. Certifikace systému managementu ochrany zdraví a bezpečnosti ISO 45001 společností Bureau Veritas podporuje organizace v proaktivní prevenci pracovních úrazů a špatného zdravotního stavu.

Očekávání spotřebitelů ohledně sociální odpovědnosti jsou větší než kdy dříve. Zranění a úmrtí spojená s riziky ochrany zdraví a bezpečnosti při práci jsou pro společnost extrémně nákladná. Zajistit důvěru veřejnosti znamená umístit systém managementu zdraví a bezpečnosti do centra zdravé obchodní strategie.

ISO 45001 je nová mezinárodní certifikační norma v systémech řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS). Přijetí standardu vám pomůže při zavádění komplexního přístupu k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci nebo při zlepšování stávajícího OHSMS. Dosažení certifikace ISO 45001 od Bureau Veritas podtrhuje závazek vaší organizace chránit zaměstnance po celém světě.

KLÍČOVÉ BENEFITY:

 • ROZVÍJTE SPRÁVNÝ PŘÍSTUP ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

  pro vaše podnikání s ISO 45001

 • ZAJISTĚTE, ABY PRACOVNÍCI PŘIJALI AKTIVNÍ ÚLOHU

  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zvýšit povědomí o rizicích

 • ZJISTĚTE NEBEZPEČÍ A RIZIKA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

  a zavést procesy relevantní pro vaše podnikání a jeho kontext

 • SNIŽTE NEHODY NA PRACOVIŠTI

  implementací kontrol a hodnocením výkonu

 • SNIŽTE PROSTOJE

  náklady na incidenty a pojistné

 • ZVYŠTE DŮVĚRU SPOTŘEBITELE

  pomocí certifikace ISO 45001

ISO 45001, KOMPLETNÍ PŘÍSTUP K PRACOVNÍMU PRACOVNÍMU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Norma ISO 45001 poskytuje podrobnější požadavky na plánování než její předchůdce OHSAS 18001. Nová norma rozšiřuje svůj rozsah nad rámec fyzické bezpečnosti, aby zahrnovala psychologická nebezpečí vyhoření, obtěžování a nemocí souvisejících se stresem. Zahrnuje také méně zjevná rizika, jako jsou opakovaná poranění při přetěžování a bolesti zad běžné v kancelářském prostředí.

ÚČAST PRACOVNÍKA NA ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI

Významným novým konceptem je role pracovníků při identifikaci potenciálních zdravotních a bezpečnostních rizik při práci. Může to mít formu reprezentativního týmu, který zajistí identifikaci zdravotních a bezpečnostních rizik na všech úrovních organizace. Každá klauzule obsahuje myšlení založené na riziku, které má podpořit proaktivní opatření zaměřená na snížení počtu pracovních úrazů a úmrtí.

VYSOKÁ ÚROVEŇ STRUKTURA VYTVÁŘÍ SYNERGII S DALŠÍMI NORMAMI

Certifikační požadavky ISO 45001 se řídí stejnou strukturou na vysoké úrovni jako ostatní standardy systému managementu ISO a zefektivňují implementaci několika certifikačních standardů současně. Rovněž je v souladu se stávajícími certifikačními standardy, jako jsou směrnice BOZP Mezinárodní organizace práce a mezinárodní standardy a úmluvy ILO.

Závažný incident

Certifikovaný klient musí bezodkladně informovat certifikační orgán dojde-li V JEHO ORGANIZACI k závažnému incidentu nebo porušení předpisu vyžadujícímu zapojení příslušného STÁTNÍHO orgánu – viz nové Všeobecné obchodní podmínky. TUTO POVINNOST MŮŽETE SPLNIT NA NÁSLEDUJÍCÍM EMAILU: bozpuraz.cz@bureauveritas.com