BBSKBP

News

Co je to BBS, a jak zlepšit kulturu bezpečnosti práce a snížit rizika úrazů

8 Srp. 2021

Dnes je to týden od premiéry 1. dílu podcastu BV Talks. Petr Kaňka v něm mimo jiné hovořil o (firemní) kultuře bezpečnosti a BBS. O co se ale vlastně jedná?

Kultura bezpečnosti má za cíl zapojení zaměstnanců a je založená na skutečném závazku vedení a odborné podpoře toho, aby bezpečnost a zdraví byly reálné hodnoty v každodenním životě podniku. BBS je „Bezpečnost práce založená na (psychologii) chování“ a s kulturou bezpečnosti úzce souvisí. Budování účinné kultury bezpečnosti je dlouhodobý proces, který však lze podpořit různými školeními a programy.

Náš program BV Award se zaměřuje na to v jakých podmínkách, a jak zaměstnanci pracují s ohledem na bezpečnost práce. Na základě analýzy a hodnocení následně aplikujeme intervenční strategii k odstranění nebezpečného chování. V programu zaměstnance primárně nesankcionujeme, namísto toho je vyvinut tlak na změnu nebezpečného chování poskytováním zpětné vazby a pozitivní motivace. Změnou chování totiž začínají lépe chápat rizika, jimž jsou vystaveni a postoje, které je třeba přijmout, aby se zabránilo nehodám a jiným odchylkám od bezpečnosti.

V BV Award posuzujeme, jak tvrdá čísla jako počet nehod, politiku a systém dokumentace, tak i měkké faktory jako povědomí a chování zaměstnanců, jejich angažovanost a způsoby interní komunikace. Všem účastníkům také poskytujeme informace důležité pro další zvyšování úrovně bezpečnosti.

Výstupem tohoto programu je větší angažovanost zaměstnanců, snížení jejich fluktuace a zvýšení loajality, snížení rizik bezpečnosti, zlepšení a hodnocení úrovně kultury bezpečnosti. Dále konkrétní akční plán pro její kontinuální zlepšování, ale i certifikát a ocenění úrovně kultury bezpečnosti Vašeho podniku.

V BUREAU VERITAS věříme tomu, že angažovaní zaměstnanci umějí především vidět smysl v tom, co dělají a bezpochyby sem patří i pravidla v oblasti bezpečnosti práce.

Mimo BV Award pořádáme také Safety engagement školení, při kterých Petr Kaňka interpretuje BOZP zábavnou formou a Safety leadership školení, které jsou rovněž zaměřené na rozvoj kultury bezpečnosti. 

Pro více informací navštivte: BV Award |Safety engagement |Safety leadership | Safety leadership advanced.

Pokud jste neviděli 1. díl BV Talks, můžete ho zhlédnout na našem YouTube kanálu: