Vodní od Bureau Veritas

News

Dotace na vodní audit - poradenství i zpracování

23 Dub. 2023

Poradenství – výzva I. OP TAK 

Ministerstvo průmyslu a obchodu přišlo s výzvou, která je určena malým a středním podnikům na nákup poradenských služeb. Tentokrát se zaměřuje na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody.

Žádost o dotaci na vodní audit lze podat od 17.4. 2023 do 4.9. 2023. Celkově je vyčleněn rozpočet 80 mil. korun s tím, že minimální výše dotace je 50 tis. korun a maximální výše dotace je 1 mil. korun.  

Bureau Veritas poskytuje jak poradenství, tak i zpracování vodního auditu, který je vhodný pro všechny podniky, které se snaží být lepším hospodářem, snižovat náklady a co nejlépe optimalizovat spotřebu vody. Zkontrolujeme současný stav vodního hospodářství, který detailně vyhodnotíme a provedeme potřebné testy. Následně zpracujeme finální verzi vodního auditu a připravíme projektovou dokumentaci, poté se přechází na realizaci navržených opatření.  

Využijte naše poradenské služby pro MSP a získejte nové certifikáty, které jsou potřebné pro podnikání a průmysl. Zajišťujeme certifikaci výrobků, nastavení efektivních procesů, systémů řízení atd. V rámci jednoho projektu může žadatel využít neomezený počet poradenských služeb pro získání různých typů certifikátů. Výstupem každého projektu je certifikát, který musí žadatel předložit nejpozději do konce udržitelnosti daného projektu. Pakliže nebudou splněny podmínky pro získání certifikátu, dojde k odnětí již vyplacené dotace v její plné výši. 

Poskytujeme rovněž i nákup poradenských služeb pro MSP zaměřených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle Metodiky hodnocení využívání vody, které povedou k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti. Výstupem projektu je buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou (dále jen „OHV“) na základě zpracování hodnocení OHV podle metodiky Ministerstva životního prostředí anebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku. Žadatel má povinnost prokázat splnění alespoň jednoho z výše požadovaných výstupů nejpozději do konce udržitelnosti projektu. V případě, že žadatel nedoloží požadovaný výstup, dojde k odnětí vyplacené dotace ve výši 50 %. 

Pokud zrovna řešíte žádost o provedení certifikace u certifikačního orgánu a máte zájem o poskytnutí poradenských služeb s tím spojených anebo o zpracování vodního auditu, neváhejte nás kontaktovat pro individuální nabídku.