Aktualizace akreditované certifikace

Aktualizace akreditované certifikace s Bureau Veritas

Proč převedení k Bureau Veritas?

Bureau Veritas je renomovanou certifikační společností s globálním uznáním a dlouholetým zázemím v oblasti systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce, energetického managementu a bezpečnosti informací.

Jak probíhá převedení? 

Celý proces převedení je většinou administrativní záležitostí. Po obdržení základních informací, kopie současného certifikátu a zpráv z auditů za poslední 3 roky, začínáme s administrativním posouzením. Pokud vše proběhne hladce, vystavíme certifikáty Bureau Veritas ve stejném rozsahu a se stejnou dobou platnosti.

Kroky před převodem: Pro zpracování nabídky na převedení potřebujeme:

  • Základní informace pro nabídku
  • Kopii stávajícího certifikátu
  • Zprávy z auditů za poslední 3 roky po podpisu smlouvy.

Převod certifikace: Po obdržení zpráv z auditu prověříme:

  • Kompatibilitu vašich činností s naším rozsahem certifikace
  • Uznání současné certifikační společnosti v rámci IAF
  • Důvody přechodu a platnost předložených certifikátů
  • Stav nevyřešených neshod, stížností a přijatých opatření
  • Stávající program auditů a závazky u regulatorních orgánů.

V případě potřeby kontaktujeme váš stávající certifikační orgán pro potvrzení informací.

Fyzická návštěva pro převedení: V odůvodněných případech nebo při nedostatečných informacích z auditů může být nutná fyzická návštěva. Zpravidla trvá jeden den a slouží k ověření implementace, udržování a zlepšování vašeho systému managementu.

Převedení a ukončení spolupráce: Po úspěšném převedení formálně přebíráme vaši certifikaci, a vy můžete ukončit spolupráci se stávající certifikační společností.

Věříme, že tato změna přinese výhody pro váš podnik. Pro další informace nebo konzultace kontaktujte naše obchodní oddělení. Upozorňujeme, že informace v tomto dokumentu jsou aktuální ke dni vydání a mohou podléhat změnám.