BOZP_PO

Kontrola a poradenství z hlediska BOZP a PO 

Z hlediska kontroly z hlediska BOZP a PO provádíme:

  •  Provedení výjimečné kontroly zaměřené na BOZP a PO před obnovením provozu.​

  •  Stav ostatních zařízení – následná kontrola po období, kdy se zařízení nepoužívala (žebříky, regály atd.)​.

  •  Provedení školení, která propadla během uzavření.​

  •  Kontrola dokumentace kategorizace rizik v regulativech OOPP – používání nových  OOPP a MČDP. ​

  •  Nastavení nových pravidel pro zaměstnance​.

  •  Nastavení nových pravidel pro externí zhotovitele​.

  •  Úpravy při skladování chemických látek.